Radioactivitatea mediului

tipareste trimite pe mail

 Date generale radioactivitatea mediului

Detalii

Autor: APM Bacău,
Adăugat: 2010-09-07 14:52:55
Ultima actualizare: 2010-09-07 14:52:55

       Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.) face parte din sistemul integrat de supraveghere a poluării mediului pe teritoriul României, fiind coordonată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitatea Mediului (L.N.R.M.).

       Înfiinţată încă din anul 1962, R.N.S.R.M. constituie o componentă specializată a sistemului naţional de radioprotecţie, care realizează supravegherea radioactivităţii mediului,în scopul detectării, avertizării şi alarmării factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

       Staţia de Radioactivitate a Mediului Bacau şi-a început activitatea în 1963.

În prezent Staţia RA Bacau efectuează măsurători ale activităţii beta globale pentru factorii de mediu:

-aerosoli atmosferici;

-depuneri uscate şi precipitaţii atmosferice;

-ape de suprafaţă;

-apă potabilă;

-sol;

-vegetaţie.

      Din luna martie 2007 funcţionează o staţie automată de monitorizare continuă a debitului dozei gamma, amplasată în vecinătatea sediului A.P.M. Bacau, datele orare măsurate fiind transmise on-line la L.N.R.M.

Programul Naţional standard de monitorizare a radioactivităţii mediului.

       Staţia de Radioactivitate a Mediului Bacau derulează un program standard de supraveghere a radioactivităţii mediului de 11 ore/zi. Acest program standard de recoltări şi măsurători asigură supravegherea la nivelul judeţului, în scopul detectării creşterilor nivelurilor de radioactivitate în mediu şi realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

      Sunt bine stabilite atât fluxurile de date zilnice sau lunare pentru situaţii normale, cât şi procedurile standard de notificare, avertizare/alarmare, inclusiv fluxul de date în cazul sesizării unor depăşiri ale pragurilor de atenţionare / avertizare / alarmare.

Măsurarea activităţii beta globale a probelor de mediu se realizează în două etape:

-măsurare imediată a probelor de mediu, care are drept scop detectarea rapidă a oricăror creşteri semnificative ale nivelelor de radioactivitate a mediului;

-măsurare întârziată, la 5 zile de la colectarea probelor, în scopul determinării nivelului global al radioactivităţii artificiale din mediu.

      Determinările de concentraţii ale izotopilor radioactivi din factorii de mediu prin măsurători gamma spectrometrice se efectuează la alte laboratoare din reţea, care au dotarea necesară, probele de mediu fiind prelevate, pregătite şi trimise lunar la aceste laboratoare de către Staţia RA Bacau. Rezultatele acestor determinări sunt centralizate de către L.N.R.M. din cadrul A.N.P.M. Bucureşti.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.