Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunturi publice decizii emitere autorizatii de mediu afisate la sediu si pe site in data de 13.03.2014

Detalii

Autor: APM Bacău,
Adăugat: 2014-03-13 09:47:24
Ultima actualizare: 2014-03-13 14:26:58

ANUNTURI PUBLICE

afisate la sediu si pe site in data de 13.03.214

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu cu  program pentru conformare (neconformităţile cu cerinţele BAT, având în vedere încadrarea activităţilor desfăşurate pe amplasament în Anexa nr.1din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale) pentru activităţile de:

  • tratare a deşeurilor nepericuloase  şi periculoase (amestecare/omogenizare deşeuri fără reacţii chimice, în vederea  valorificării prin coincinerare);
  • activităţi şi servicii de decontaminare ambalaje (vopsele, lacuri şi uleiuri);
  • colectarea  şi tratarea apelor uzate(colectarea apelor uzate menajere de la agenţi economici şi persoane fizice, colectarea apelor uzate de la separatoarele de hidrocarburi şi/sau uleiuri;  tratarea apelor uzate industriale cu conţinut de metale grele, amoniac, azotiţi, azotaţi, hidrocarburi şi grăsimi);

amplasat în oraşul Buhuşi, strada Libertăţii nr.36,, judeţul Bacău, titular SC Demeco SRL.

Măsura  din programul pentru conformare ”Amenajarea unei hale în zona de tratare a amestecului pompabil, dotată cu sistem corespunzător de captare, epurare gaze (filtru de cărbune)” cu termen scadent februarie 2015, a fost acceptată de către comisie.

Având în vedere cerinţele Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei art.11 alin. (1) şi (2), reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică  Bacău a solicitat ca în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a normelor,  întocmirea  studiului de impact asupra sănătăţii, conform art.20, alin. (1);

Activităţile de colectare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor,  activitatea  de prestări servicii la terţi de sortare/tratare/decontaminare a deşeurilor nepericuloase/periculoase cu instalaţiile mobile este reglementată de ANPM.

Societatea a prezentat: raportul de monitorizare a activităţii pe anul 2013 ( conform cerinţelor din autorizaţia de mediu nr.57/11.03.2012 re.4 din data de 20.12.2012); „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”; „Planul de  prevenire şi stingerea incendiilor”; „Planul  de management şi inspecţie a facilităţii”; „Procedura operaţională pentru tratare, omogenizare deşeuri în vederea obţinerii unui combustibil alternativ”.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării.

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea de extracţie a petrolului brut prin instalaţiile Parcului  807 Moineşti, amplasat în extravilanul municipiului Moineşti, judeţul Bacău, titular    SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării.

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea de extracţie a petrolului brut prin instalaţiile Parcului  795 Lucăceşti Moineşti, amplasat în municipiului Moineşti, judeţul Bacău, titular      SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării.

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea de extracţie a petrolului brut prin instalaţiile Parcului  1 Comăneşti, amplasat în oraşul Comăneşti, strada Fagului f.n., judeţul Bacău, titular SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării.

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea de depozitare a ţiţeiului prin instalaţiile Staţiei de colectare, separare şi transport ţiţei Comăneşti (Depozit Comăneşti), amplasat în oraşul Comăneşti, strada Fagului f.n., judeţul Bacău, titular SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării.

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu revizuite pentru activitatea de transport marfuri periculoase (dezemulsionanţi, inhibitori de coroziune) aferente Secţiei de transporturi Zemeş, amplasată în localitatea Zemeş, judeţul Bacău, titular SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării.

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea de extracţie a petrolului brut prin instalaţiile Parcului  7 Sarmaţian Moineşti, amplasat în municipiului Moineşti, judeţul Bacău, titular         SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării.

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea de extracţie a petrolului brut prin instalaţiile Parcului  1150 Moineşti, amplasat în municipiului Moineşti, judeţul Bacău, titular SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.