Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunturi publice decizii emitere/revizuire autorizatii de mediu afisate la sediu si pe site in data de 21.03.2014

Detalii

Autor: APM Bacău,
Adăugat: 2014-03-21 10:17:32
Ultima actualizare: 2014-03-24 08:25:38

ANUNTURI PUBLICE

afisate la sediu si pe site in data de 21.03.2014

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei favorabile de revizuire a autorizaţiei de mediu pentru activitatea de „Exploatare forestieră” desfăşurată pe raza judeţului Bacău, titular SC ROBYNEC FOREST SRL.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23.

 

  AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul  interesat asupra luarii deciziei favorabile de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatea „Extracţia pietrişului şi nisipului – Perimetrul Lunca Trotuş’’,punct de lucru în comuna Căiuţi, judeţul Bacău, titular SC SORT CONSTRUCT GROUP SRL;

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii.

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul  interesat asupra luarii deciziei favorabile de revizuire autorizatiei de mediu pentru activitatea de „Exploatare forestieră”, titular SC FORESFALT SERVICII SRL Fălticeni, str. Leonida Dimitrie, judet Suceava.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesatasupra deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de: Repararea şi întreţinerea altor echhipamente de transport”, la punctul de lucru Punctul Revizie Vagoane Borzeşti din localitatea Ştefan cel Mare, str. Gării, nr. 1, judeţul Bacău. Titular: SNTFM CFR MAFĂ GALAŢI- PUNCT REVIZIE VAGOANE BORZEŞTI.

Observaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în 30 de zile lucrătoare de la data afişării. După expirarea acestui termen APM Bacău va emite autorizaţia de mediu

 

 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesatasupra deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor de: fabricarea produselor de morărit; fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi produselor proaspete de patiserie, cu o capacitate de producţie a utilajelor ≥ 1 t/zi produs finit;depozitări; la punctul de lucru din sat Filipeşti, comuna Bogdăneşti, judeţul Bacău. Titular: S.C. INTERAGOALIMENT S.R.L.

Observaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în 30 de zile lucrătoare de la data afişării. După expirarea acestui termen APM Bacău va emite autorizaţia de mediu.

 

 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesat asupra deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu revizuite pentru desfăşurarea activităţii de “Exploatare forestieră“, în partizi din judeţul Bacău. Titular: SC MACORMAR INVEST SRL.

   Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii. După expirarea acestui termen, APM Bacău va elibera autorizaţia de mediu.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesat asupra deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu revizuite pentru desfăşurarea activităţii de “Exploatare forestieră“, pe raza judeţului Bacău. Titular: SC ORMIG GRUP SRL.

Observaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în 30 de zile lucrătoare de la data afişării. După expirarea acestui termen, APM Bacău va elibera autorizaţia de mediu. 

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesat asupra deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu revizuite pentru desfăşurarea activităţii de “Exploatare forestieră“, în partizi din judeţul Bacău. Titular : SC ROBICOP SRL.

   Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii. După expirarea acestui termen, APM Bacău va elibera autorizaţia de mediu.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesat asupra deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu revizuite pentru desfăşurarea activităţii de “Exploatare forestieră“, în partizi din judeţul Bacău. Titular : SC TRIFOREST SRL.

   Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii. După expirarea acestui termen, APM Bacău va elibera autorizaţia de mediu.

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei favorabile de revizuire  a autorizatiei de mediu pentru titular: Directia Silvica Bacau – Ocolul Silvic Tg Ocna pentru exploatare forestiera in cadrul, UP III Poiana Sarata, UP IV  si UP VI .

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii. După expirarea acestui termen, APM Bacău va elibera autorizaţia de mediu revizuita.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de Exploatare forestieră, cod CAEN rev.2 0220,  în U.O.II - Ocolul silvic Mănăstirea Caşin,  judeţul Bacău, titular de activitate SC AGRO-FLORY-SILV SRL .

Documentele care au stat la baza luării deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pot fi consultate in zilele lucratoare, între orele 8 – 14 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str. Oituz nr.23.

În conformitate cu prevederile OM 1798/2007, art.13, alin.(2), decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării şi la expirarea acestui termen, autoritatea competentă pentru protecţia mediului eliberează autorizaţia de mediu.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesat asupra deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu revizuite pentru desfăşurarea activităţii de “ Exploatare forestieră“, pe raza judeţului Bacău. Titular : SC TRANS CARPAT SRL.

  Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii. După expirarea acestui termen, APM Bacău va elibera autorizaţia de mediu.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.