Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunturi publice decizii etapa de incadrare afisate la sediu si pe site in data de 09.07.2014

Detalii

Autor: APM Bacău,
Adăugat: 2014-07-09 12:28:53
Ultima actualizare: 2014-07-21 15:24:30

ANUNTURI PUBLICE

afisate la sediu si pe site in data de 09.07.2014

 

Agentia pentru protectia Mediului Bacau anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: "Dezafectare instalatie Distilare atmosferica 2“, amplasat in incinta instalatiei de rafinare titei din Orasul Darmanesti, strada Energiei nr 500, Jud. Bacau”, titular SC PETROCHEMICAL TRADING SRL,  si anume nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str.Oituz nr.23, în zilele de luni pana vineri, între orele 8-14, precum si la adresa de internet www.apmbc.anpm.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare,  la sediul APM Bacau, fax nr.0234571056 sau email : office@apmbc.anpm.ro.,,, în termen de 8 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 17.07.2014.

 

APM Bacău anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru  proiectul ,,Înfiintare plantatie de cătină în localitatea Dărmănesti, judetul Bacău”, propus a fi amplasat în localitatea Dărmănesti, str. Luncii, judeţul Bacău,  titular SERBU VALERIA .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri într orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet:  http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 17.07.2014.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: NU se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul Constructie hală in sat Palanca comuna Palanca, propus a fi amplasat în comuna Palanca jude?ul Bacău, titular SC SERV MAX AUTO SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bacău din strada Oituz nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet :www.apmbc.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 17.07.2014.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei Planului Urbanistic Zonal „Infiinţare fermă piscicolă cu valorificarea materialului excavat, în comuna Tamaşi, judeţul Bacău”, titular S.C. ASACOM TRANS S.R.L. Bacău, a consultării membrilor Comitetului special constituit, intrunit in sedinta din ziua de  09.07.2014, decide ca planul mai sus menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu. Decizia motivata a etapei de incadrare a PUZ poate fi consultata la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in termen de 10 zile de la data apariţiei anuntului,  in scris la APM Bacau, str. Oituz nr.23, fax 0234/571056


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.