Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunturi publice decizii etapa de incadrare afisate la sediu si pe site in data de 13.08.2014

Detalii

Autor: APM Bacău,
Adăugat: 2014-08-13 11:47:25
Ultima actualizare: 2014-08-13 14:13:57

ANUNTURI PUBLICE

afisate la sediu si pe site in data de 13.08.2014

 

       APM Bacau anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul „Radomiresti 2”, curs de apa rau Siret, mal drept, pentru regularizare, comuna Letea Veche, judetul Bacau”, titular SC Marbach SRL Bacau.

            Nu se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauză.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacau, din Bacau, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00,  precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

           Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20.08.2014.

 

            APM Bacau anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Apărare mal stadion comuna Zemeş, jud. Bacău”, titular Comuna Zemes.

            Nu se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauză.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacau, din Bacau, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00,  precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

           Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20.08.2014.

 

            APM Bacău anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru  proiectul ,,EXTINDERE  BAZA  DE TRATAMENT COMPLEX  BALNEAR  MAGURApropus a fi amplasat în oraşulTg.Ocna, str. Trandafirilor, nr. 3, judeţul Bacău,  titular  SC MĂGURA SA.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet:  http://apmbc.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.08.2014.

 

              Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei planului: Lucrări privind derogări de la prevederile Amenajamentului fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Dărmăneşti, titular RNP - DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU, propus în judeţul Bacău, UP II Izvorul Alb, Ocolul Silvic Dărmăneşti, a consultării membrilor Comitetului special constituit, decide ca planul mai sus menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată.

Planul poate fi consultat la sediul titularului, sat Lilieci (Parc Dendrologic), comuna Hemeiuş jud.Bacău şi la sediul A.P.M. Bacău, strada Oituz nr.23, în zilele lucrătoare, între orele 8-14.

Decizia motivată a etapei de incadrare  poate fi consultată la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro, secţiunea Reglementări.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului,  in scris, la A.P.M. Bacau, str. Oituz nr.23, fax 0234/571056, până la data de 23.08.2013.

 

               AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi  nici evaluarea adecvată, pentru proiectul „Securizare branşamente aferente PTA 1 satu Nou, comuna Lipova, şudeţul Bacău”, propus a se realiza în comuna Lipova, localitatea Satu Nou, judeţul Bacău, beneficiar SC E-ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău, din Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.08.2014


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.