Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunturi publice decizii etapa de incadrare afisate la sediu si pe site in data de 17.09.2014

Detalii

Autor: APM Bacău,
Adăugat: 2014-09-17 10:43:50
Ultima actualizare: 2014-09-17 12:12:59

 ANUNTURI PUBLICE
afisate la sediu si pe site in data de 17.09.2014

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: NU se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Amenajare târg săptămânal„ propus în satul Parincea, comuna Parincea, judetul Bacău , titular Comuna Parincea.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bacău din strada Oituz nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

 Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.09.2014.

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău anunţă publicul interesat că în urma analizării  Planul Urbanistic Zonal – PUZ –CONSTRUIRE HALA si IMPREJMUIRE TEREN, sat LILIECI, com. Lilieci, jude?ul Bacău,titular p.f. IACOB VIOREL, in urma consultarilor realizate in cadrul comitetului special constituit la APM Bacau in data de 17.09.2014 conform prevederilor art.10 din H.G. 1076/2004 planul menţionat  a fost incadrat in categoria planurilor care nu se supun evaluarii de mediu urmand a fi adoptat fara aviz de mediu.

In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Bacău, Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600269, Tel : 0234 524691, Fax : 0234 517547, office@apmbc.anpm.ro

 

        AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, proiectul „Extindere re?ea L.E.A. 0,4Kv, sat Gîrlenii de Sus, com.Gîrleni’’,  propus a fi realizat în localitatea Gîrlenii de Sus, com.Gîrleni ,  judeţul Bacău., beneficiar  Primăria Gîrleni.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău, din Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 25.09.2014.

 

        APM Bacău anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru  proiectul ,,Construire parc fotovoltaic ?i racordare la S.E.N. (racord electric la re?eaua 20kV) comuna Pînce?ti” propus a fi amplasat în comuna Pînce?ti, satul Pînce?ti, judeţul Bacău,  titular  SC DEYVID COM SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 , precum şi la următoarea adresă de internet:  http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.09.2014.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.