Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunturi publice decizii etapa de incadrare afisate la sediu si pe site in data de 21.10.2013

Detalii

Autor: APM Bacău,
Adăugat: 2013-10-21 13:39:28
Ultima actualizare: 2013-10-24 12:15:09

ANUNTURI PUBLICE

afisate la sediu si pe site in data de 21.10.2013

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: NU se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Modernizare DC 99A localitatea Cornii de Sus, DC 99A localitatea Giurgeni si drum local localitatea Drăgesti, comuna Tătărăsti, judetul Bacău”, titular UAT Comuna Tătărăsti, jud.Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bacău din strada Oituz nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet :www.arpmbc.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.10.2013.

 

Agentia pentru protectia Mediului Bacau anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „CONSTRUIRE HALA METALICA, MAGAZIE TABLA, INSTALATIE DE REGENERARE ULEIURI UZATE SI EMULSII , TRANSPORT SI DEPOZITARE TEMPORARA A DESEURILOR PERICULOASE”, in Municipiul Bacău , strada Chimiei nr 6C,  jud. Bacău, ca nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str.Oituz nr.23, în zilele de luni pana vineri, între orele 8-14, precum si la adresa de internet www.apmbc.anpm.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare,  la sediul APM Bacau, fax nr.0234571056 sau email : office@apmbc.anpm.ro,, în termen de 8 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 29.10.2013.

 

APM Bacau anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si evaluare adecvata, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ‘’Construire anexe gospodăreşti ale exploataţiei agricole - stână’’, propus a fi amplasat în extravilan Buhuşi T49, P900, titular Rusu Turcea Oana şi Buzilă Elena Petronela.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău din Bacău, str. Oituz, nr. 23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.10.2013.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă între străzile General Nicolae Şova şi Primăverii, Parc Municipal, extindere reţea de canalizare ape uzate menajere strada General Nicolae Şova” propus a fi realizat în municipiul Moineşti, judeţul Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. TitularUAT MUNICIPIUL MOINEŞTI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, judeţul Bacău, în zilele de luni-joi, între orele 8-16, şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până în data de 28.10.2013


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.