Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunturi publice decizii etapa de incadrare afisate pe site si la sediu in data de 13.05.2013

Detalii

Autor: APM Bacău,
Adăugat: 2013-05-13 12:43:16
Ultima actualizare: 2013-05-14 14:19:35

ANUNTURI PUBLICE

afisate la sediu si pe site in data de 13.05.2013

     Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei Planului Urbanistic Zonal  “Construire staţie sortare produse de balastieră”, în comuna Căiuţi, jud.Bacău, titular SC SORT CONSTRUCT GROUP SRL, a consultării membrilor Comitetului Special Constituit, intrunit in sedinta din ziua de  13.05.2013, decide ca planul mai sus menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu. Decizia motivata a etapei de incadrare a PUZ poate fi consultata la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro.

    Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in termen de 10 zile de la data apariţiei anuntului,  in scris la APM Bacau, str. Oituz nr.23, fax 0234/571056.

 

     Agentia pentru Protectia Mediului Bacau anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:fara EIA si fara EA, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Reabilitare, amenajare şi dotare Centru de îngrijire şi asistenţa socio-medicala pentru persoane vârstnice, Dămieneşti, judeţul Bacău”

       Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectie a Mediului Bacau, din str.Oituz nr.23, în zilele de luni-joi între orele8-16 si vineri 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet (pagina de intenet a autorităţii competente pentru protecţia mediului) www.anpm.arpmbc.ro

       Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 27.02.2013.

     

       Agentia pentru Protectia Mediului Bacau anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:fara EIA si fara EA, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul Modernizare târg tradiţional zonal Plopana, judetul Bacău.

       Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectie a Mediului Bacau, din str.Oituz nr.23, în zilele de luni-joi între orele8-16 si vineri 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet (pagina de intenet a autorităţii competente pentru protecţia mediului) www.anpm.arpmbc.ro

       Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 27.02.2013.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.