Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunturi publice decizii etapa de incadrare afisate pe site si la sediu in data de 26.02.2013

Detalii

Autor: APM Bacău,
Adăugat: 2013-02-26 09:16:32
Ultima actualizare: 2013-02-26 15:13:41

ANUNTURI PUBLICE

afisate la sediu si pe site in data de 26.02.2013

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul Înlocuire conductă pompare Skid 1220 Lapoş – Depozit Comăneşti propus a se realiza în intravilanul şi extravilanul  oraşului Dărmăneşti, judeţul Bacău, beneficiar SC OMV PETROM SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău, din Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 06.03.2013.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei Planului Urbanistic Zonal  Construire pensiune ?i imprejmuire in com. Traian, jud. Bacău , titular SC EUG-PROD SRL, a consultării membrilor Comitetului special constituit, intrunit in sedinta din ziua de  25.02.2013, decide ca planul mai sus menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu. Decizia motivata a etapei de incadrare a PUZ poate fi consultata la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in termen de 10 zile de la data apariţiei anuntului,  in scris la APM Bacau, str. Oituz nr. 23, fax 0234/571056.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Bacău anunţă publicul interesat că in urma analizei Planului Urbanistic Zonal  Construire Sat de vacan?ă HAPPY LAND in com. Hemeiu?, jud. Bacău , titulari Pătra?cu Iosif ?i Tereza, a consultării membrilor Comitetului special constituit, intrunit in sedinta din ziua de  25.02.2013, decide ca planul mai sus menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu. Decizia motivata a etapei de incadrare a PUZ poate fi consultata la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in termen de 10 zile de la data apariţiei anuntului,  in scris la APM Bacau, str. Oituz nr. 23, fax 0234/571056.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACAU anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvata, pentru proiectul ”Schimbare destinatie din locuinţă P+M, magazie P şi copertină în brutărie şi spaţiu comercial”, propus a fi realizat în sat Tuta, comuna Tg.Trotuş, judeţul Bacău,  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului; titular :  SC SC GIACOM COMPANY SRL.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, judeţul Bacău, în zilele de luni-joi, între orele 8-16, şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până în data de 06.03.2013. 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.