Anunturi publice decizii emitere autorizatii de mediu afisate la sediu si pe site - 26.07.2013ANUNTURI PUBLICE

afisate la sediu si pe site in data de 26.07.2013

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesat asupra deciziei favorabile de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurearea activităţilor de: 

- Colectarea deşeurilor nepericuloase;

- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor,

pe amplasamentul din oraşul Tg. Ocna, str. Catina Ioan, nr.3,judeţul Bacău. Titular: PFA SIRBU TIBERIU.

Observaţiile publicului se primesc la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în 30 de zile lucrătoare de la data afişării.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Bacău face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de Exploatare forestieră, cod CAEN rev.2 0220, desfă?urată în fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Tg.Ocna, în parchetele din jude?ul Bacău, titular de activitate RNP ROMSILVA – Direc?ia Silvică Bacău - OCOLUL SILVIC TÂRGU OCNA.

Documentele care au stat la baza luării deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pot fi consultate in zilele lucratoare, între orele 8 – 14 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str. Oituz nr.23.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1798/2007, art.13, alin.(2), cu modificările ulterioare, decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării ?i la expirarea acestui termen, autoritatea competentă pentru protecţia mediului eliberează autorizaţia de mediu.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Bacău face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de tăiere ?i rindeluire lemn, desfă?urată in localitatea Dărmăne?ti, strada Răchiti? nr.1, jud.Bacău, titular SC XX TAB SRL .

Documentele care au stat la baza luării deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pot fi consultate in zilele lucratoare, între orele 8 – 14 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str. Oituz nr.23.

În conformitate cu prevederile OM 1798/2007, art.13, alin.(2) “Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, autoritatea competentă pentru protecţia mediului eliberează autorizaţia de mediu

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Bacău face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de Exploatare forestieră, cod CAEN rev.2 0220, desfă?urată în Ocolul silvic Ghime? Făget, în parchetele din jude?ul Bacău, titular de activitate Regia Publică Locală Ocolul Silvic GHIME? FĂGET R.A .

Documentele care au stat la baza luării deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pot fi consultate in zilele lucratoare, între orele 8 – 14 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str. Oituz nr.23.

În conformitate cu prevederile OM 1798/2007, art.13, alin.(2), decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării ?i la expirarea acestui termen, autoritatea competentă pentru protecţia mediului eliberează autorizaţia de mediu.


www.anpm.ro
Adaugat: 2013-07-26 11:46:09
TiparesteTipareste