Anunturi publice decizii etapa de incadrare afisate pe site si la sediu in data de 20.03.2013ANUNTURI PUBLICE

afisate la sediu si pe site in data de 20.03.2013

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi evaluare adecvată, pentru proiectul „Instalaţii tehnologice de suprafaţă la sondele 5 şi 6 Batrâneşti” propus a se realiza în extravilanul comunei Dămieneşti, judeţul Bacău, beneficiar SNGN ROMGAZ SA – Sucursala Mediaş, cu sediul în judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, str. Gării, nr.5.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău, din Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.03.2013


www.anpm.ro
Adaugat: 2013-03-20 11:51:12
TiparesteTipareste